Wyznacznikiem komfortu są dla wielu hotele oferujące pakiet usług na bardzo wysokim poziomie. Zbytek są jednak coraz mniej widoczne. Ograniczoną dostępność danego hotelu można opisać w sposób elegancki, choć dla ludzi spoza elity dyskretny. Hotel o podwyższonym